logo
opentalk-logo
#開講送禮 】《STAND BY ME 多啦A夢 2》優先場😍​ ​ 開講免費送30張《STAND BY ME 多啦A夢 2》優先場戲飛!✨🎞️ ​ 大家只要跟住以下步驟參加活動,寫得最好嘅15位用戶就可以獲得優先場戲飛2張,率先欣賞《STAND BY ME 多啦A夢 2》,同大雄一齊展開尋找幸福之旅!🌈 ⭐參加方法:​ 1. 喺開講發文分享你點解鍾意多啦A夢 (最好有圖!)​ 2. 喺帖文加 #StandByMe多啦A夢2 標籤​ ​ ​ 活動日期:由即日至2021年3月26號中午12點​ 得獎公布日期:2021年3月26號下午3點喺呢個帖文留言公布​ ​ ​ 《STAND BY ME 多啦A夢 2》 優先場​ 日期:2021年3月30日(星期二)​ 時間:晚上9時40分​ 地點:Festival Grand Cinema(九龍塘又一城UG層)​ 版本:日語版​ ​ ​ 條款及細則:​ 1. 參加者參加是次活動即等同接受及同意活動的條款及細則。​ 2. 得獎者需早30分鐘現場取飛,現場劃位,座滿即止。逾時換領,恕不受理,座位由現場工作人員指派,不設選位。​ 3. 優先場戲票乃非賣品,任何人如被發現買賣優先場戲票,一律取消得獎資格,主辦方同時保留追究權利。​ 4. 得獎者如於多過一個平台贏得同一場次優先場戲票,主辦方都只會提供每位得獎者2張戲票。​ 5. 得獎者須親身到場憑確認信件或信息以及相對應的得獎者資料文件以換領戲票。如需其他人代領戲票,請代領人出示相關文件副本。若無法提供完整及正確資料,主辦方有權取消其得獎資格。​ 6. 優先場如因任何不可抗力因素而取消,將不作補償及個別通知,詳情請留意洲立影片FB專頁公布。​ 7. 如有任何爭議,洲立影片保留最終決定權。​ #開講 #洲立影片發行 #多啦A夢 #多啦A夢電影 #StandByMeDoraemon2 #電影 #優先場 #送飛活動
44人
4 轉發
熱門標籤
@open_talk
開放互動,講你所想!